Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên trường Trung cấp Cảnh sát giao thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên trong kỳ thi hội giảng giảng viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Ba bậc bất thoái thắng diệu trong Đạo Phật

Duy thức (Tâm lý học Phật giáo )

Nhà sư Như Tùng và bài văn "Phổ khuyến xây dựng chùa Cao ở Sài Sơn"

Tư tưởng Phật giáo qua nghệ thuật gốm sứ

Phát triển đội ngũ nữ cán bộ quản lý các trường đại học Y Việt Nam theo quan điểm bình đẳng giới : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo sau đại học của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Đặc điểm phân bố một số yếu tố hóa học và môi trường nước vùng biển Quảng Ninh trong mùa hè

Mô hình chu trình nitơ trong hệ sinh thái biển

Giọt nước nhỏ tinh khiết trong đại dương

Có thế giới bên kia hay không?

Tính toán, thiết kế che chắn bức xạ phòng máy CT SCanner

Phát hiện các đột biến trên gen Beta Globin bằng kỹ thuật ARMS-PCR và lai điểm ngược (REVERSE DOT BLOT)

Tích phân ngẫu nhiên đối với martingale: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Nguyên lý độ chênh lệch lớn và áp dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Nghiên cứu quy trình lọc bụi khí và dùng thực vật chỉ thị để khảo sát biến động phóng xạ mức thấp của lớp không khí gần mặt đất : Luận án PTS. Vật lý: 01 02 02

Nghiên cứu di truyền học một số tính trạng có ý nghĩa kinh tế của nấm men SACCHAROMYCES SPP : Luận án PTS Sinh học: 1.05.06

Muỗi Aldes Meigen (Culicidae, diptera) ở miền Bắc Việt nam(Thành phần loài, phân bố, sinh học, sinh thái học và vai trò truyền bệnh sốt xuất huyết)

Nghiên cứu lectin, Proteinaza và chất ức chế Proteinaza ở một số loài rong biển (Rong đỏ, rong lục, rong nâu) thuộc vùng biển Việt Nam: Tóm tắt luận án PTS

Đậm đà canh bầu nấu hến

Việc gì cần chi thì mới chi

Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện của Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin khoa học - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội )

Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Thành Đô

Tìm hiểu công tác phát triển nguồn tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Ngân hàng

Khảo sát một số nguồn tin điện tử của Việt Nam hiện nay thích hợp với việc đảm bảo thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Thẩm định dự án đầu tư phần mềm tại Công ty Thông tin di động - VMS Mobifone : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam, giai đoạn 1904 - 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05

Kỹ năng tuyên truyền bằng lời tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của báo cáo viên : Luận án TS. Tâm lý học xã hội (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Luôn để lại dấu ấn riêng

Môi trường đại học phải hướng tới hoạt động nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu về nhận thức và thực tế tư duy phê phán trong đọc hiểu Tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội

Phân tích Ẩn dụ liên nhân trong các bài diễn văn tuyên bố bằng tiếng Anh theo quan điểm chức năng hệ thống